Ontsluiting Lummen

Infrastructuurprojecten: ontsluiting van bedrijventerreinen te Lummen

In haar besluit van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal heeft de Vlaamse Regering beslist de regionale bedrijventerreinen van Lummen rechtstreeks te verbinden met de E313.

Voor de bestaande bedrijventerreinen te Zolder en Lummen, het te herstructureren gebied aan de Kolenhaven Lummen en het verder te onderzoeken bedrijventerrein Zolder-Lummen-Zuid, moet de ontsluiting geoptimaliseerd worden. De opties voor omvorming van het knooppunt E313-E314 en het opgemaakte milieu-effectenrapport (MER) vormen hiervoor de basis.

Het RUP voor deze werken werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 10 november 2006. De werken hadden als doel het gevaarlijke kruispunt om te vormen tot een turbine. Dit werd in 2012 door AWV gerealiseerd.

Meer info: