Ontleen de reizende tentoonstelling “Bedrijven en Biodiversiteit”

Organiseer je een evenement of studiedag over het thema biodiversiteit op bedrijventerreinen? Of wens je een bepaalde doelgroep (studiebureaus, bedrijventerreinverenigingen, lokale overheid,…) te sensibiliseren om meer ecologisch en multifunctioneel groen op bedrijventerreinen te voorzien? Dan reist onze tentoonstelling graag jouw richting uit!
 

tentoonstelling Bedrijven en Biodiversiteit


Wat?

De reizende tentoonstelling vormt een collage van ontwerpconcepten- en ideeën van Landschaps- en tuinarchitecten in opleiding. Zij werkten deze concepten uit naar aanleiding van het project ‘Bedrijven en biodiversiteit start op de tekentafel’. Dit was een samenwerking tussen het Departement Omgeving en de opleidingen Landschaps- en tuinarchitectuur van de Hogeschool Gent en de Erasmushogeschool Brussel. De tentoonstelling bestaat uit 5 delen, de 5 terreinen waar de studenten op gewerkt hebben. Per terrein is er één banner en één informatiepaneeltje (A3). Eén van de terreinen werd op vraag van de opdrachtgever geanonimiseerd.


Reserveren

Je kan deze tentoonstelling gratis ontlenen. Je dient het materiaal zelf af te halen, op te stellen, af te breken en terug te brengen. De stand kan maximaal vier weken blijven staan. Je kan kiezen om de hele tentoonstelling uit te lenen, of slechts een selectie.
Idealiter wordt er naast de banners een tafeltje geplaatst waarop het informatiepaneel kan staan.
Er is een ontleencontract tentoonstelling Bedrijven en Biodiversiteit (63 kB) voorzien om de afspraken tussen beide partijen te formaliseren.
Reserveren kan via bert.degroote@lne.vlaanderen.be of 02 553 85 03

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij