Duffel

Onthardingsproject Senthout voor meer zichtbaar waterInitiatiefnemer: gemeente Duffel
 


 

Het project

De gemeente Duffel richt zich op een strategische knip en ontharding van het gehele kruispunt tussen de straat Senthout en de Hoevelaan. De actie zal de hier ingebuisde Arkelloop opnieuw in een open bedding laten lopen, en zal tegelijkertijd gemotoriseerd sluipverkeer tegengaan en inzetten op een functionele recreatieve verbinding voor fietsers en voetgangers. Het ontsnippert een deel open ruimte van de vallei van de Arkelloop en herstelt een fauna-migratiecorridor en verbinding met het natuurgebied Babbelbeekse Beemden verderop. 

Senthout

Technische fiche

  • Locatie: Senthout-Hoevelaan, Duffel 
  • Aanvrager: Gemeente Duffel 
  • Partners: Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt Oude Spoorweg, Dienst Integraal Waterbeleid provincie Antwerpen 
  • Ontwerpteam:  
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 1352
  • Geraamde kostprijs  (in €): 271400
  • Subsidiebelofte (in €): 203550