Onthardingsproject school en omgeving voor Gemeentelijke Basisschool BlandenInitiatiefnemer: gemeente Oud-Heverlee
 


 

Het project

In dit project in Blanden zal de gemeente Oud-Heverlee een recent aangekochte woning met betonnen woonerf afbreken en het terrein zo ontharden. De doelstelling is om er een ‘wilde’ groene rust- en speelplek van te maken die na de schooluren door omwonenden gebruikt kan worden. Bovendien wil de gemeente meer open ruimte creëren om zo de leefbaarheid van de omgeving te vergroten. Ten slotte wordt de toegang tot de school verplaatst om de veiligheid te vergroten. 

Blanden

Technische fiche

  • Locatie: Blanden 
  • Aanvrager: gemeente Oud-Heverlee 
  • Partners: schooldirectie, leerkrachten, leerlingen, ouders, omwonenden, regionaal landschap Dijleland, toegankelijkheidsbureau, dienst infrastructuur, groendienst, de nieuwe mobiliteitsambtenaar, dienst vrije tijd en OCMW van de gemeente, studiebureau, … 
  • Ontwerpteam:  
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 545
  • Geraamde kostprijs  (in €): 74900
  • Subsidiebelofte (in €): 56175