Online beleidsforum: het lokaal omgevingsbeleid na corona

  • 2 juni 2020

De coronacrisis ligt hopelijk voor een belangrijk deel achter ons. Deze crisis heeft echter duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar onze gezondheid en economie zijn.

Het ruimtelijk beleid kan een belangrijke bijdrage spelen om de impact van een pandemie als corona te beperken en een bijdrage leveren aan onze gezondheid. Maar hoe pak je dat als gemeente aan? 

De VVSG en het Departement Omgeving organiseren op 23 juni voor de schepenen Ruimtelijke Ordening een online beleidsforum.

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)