Onderzoek straling en gezondheid

De wetenschappelijke wereld die gezondheidseffecten van elektromagnetische velden onderzoekt, is het erover eens dat er momenteel geen bewijs is dat gsm-straling ongezond is als de normen gerespecteerd worden. Dat blijkt uit verschillende globale evaluatierapporten van wetenschappelijke commissies en nationale instellingen, zoals het wetenschappelijk Comité voor nieuwe en recent vastgestelde gezondheidsrisico's (SCENIHR), Nederlandse Gezondheidsraad, ICNIRP.  

Opvolgen onderzoek door Departement Omgeving

Samen met deskundigen van IMEC, Sciensano en UGent met expertise in blootstelling, gezondheid en risico-evaluatie, publiceert het Departement Omgeving vier keer per jaar een overzicht van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar gezondheidseffecten van straling van (gsm-) antennes.  

Andere expertrapporten rond straling en gezondheid:

Onderzoek van Departement Omgeving

Het Departement Omgeving voert sinds 2011 ook zelf onderzoek naar de ontwikkelingen van 5G. Het onderzoek 'Nieuwe ontwikkelingen rond 5G, de maatschappelijke impact van de uitrol van 5G netwerken op de stralingsblootstelling' bestaat uit: 

  • Literatuuronderzoek naar blootstellingsstudies, gebruikte technologieën, simulaties van de uitrol 
  • Vergelijkend onderzoek wetgeving (Europees) en richtlijnen (ICNIRP)  
  • Onderzoek naar uitrol in Vlaanderen en invloed op de blootstelling 
  • Antennetechnologie en invloed op de blootstelling  
  • Metingen van 5G-(test)opstellingen of simulaties van 5G netwerken in combinatie met bestaande netwerken  
  • Invloed op blootstelling van de uitrol van het ‘Internet of Things’ 

Het onderzoek dat tot hiertoe gevoerd is, resulteerde in twee meetrapporten en een simulatierapport: