Onderzoek milieuverantwoorde consumptie: monitoring, kennis en gedrag - 2017

Het Departement Omgeving onderzocht wat de Vlaming denkt over zijn/haar milieu-impact.  Het onderzoek is een opvolging van een studie uit 2012, zodat ook evoluties in kaart gebracht kunnen worden. 

In vergelijking met vijf jaar geleden zijn er in Vlaanderen veel minder “Onverschillige Consumenten” die niet stilstaan bij hun ecologische voetafdruk. Het aantal “Vastberaden Consumenten” dat zichzelf in staat acht om de juiste beslissingen te nemen ten voordele van het milieu is dan weer significant gestegen. Naast een segmentatie van consumenten in vijf types, wordt ook een analyse gemaakt van nieuwe trends en noden voor de thema’s klimaat en energie, ruimte, mobiliteit, circulaire economie en voeding. 

Segmentatie: welke types consumenten ?

DepartementOmgeving_Segmenten_final_7_WEBLNE.pngVergeleken met 2012:

 • “Onverschillige Consumenten” daalt van 19,3 % in 2012 naar 12,8 % in 2017.
 • “Vastberaden Consumenten” is significant toegenomen van 15,9 % naar 22,1 %.
 • De andere drie categorieën zijn stabiel gebleven. 

pdf bestandKenmerken segmenten Vlaamse bevolking (7.18 MB)

pdf bestandSegmenten Vlaamse bevolking (1.93 MB)

pdf bestandSegmenten Vlaamse bevolking beknopt (1.85 MB)

 

Klimaat en energie

klimaat.png
 • Het merendeel van de Vlamingen kan zich een beeld kan vormen van de gevolgen van de klimaatopwarming.
 • De oorzaak van de klimaatopwarming wordt wel eerder extern gelegd:
  • 73 % acht de uitstoot door bedrijven verantwoordelijk
  • 60 % wijst naar onze wegwerpcultuur als oorzaak
  • 24 % wijst het verwarmen van woningen als oorzaak van de klimaatopwarming.
 • 44 % is bereid om in de toekomst een elektrische wagen aan te schaffen.
 •  33 % kiest voor hernieuwbare energie.

pdf bestandInfographic milieuverantwoorde consumptie 2017 klimaat en energie (2.11 MB)

Ruimte en wonen

ruimte_0.png
 • De aanwezigheid van basisvoorzieningen als scholen, winkels, post… is belangrijk bij de keuze van de buurt waar mensen willen wonen.
 • Wateroverlast en de aanwezigheid van grootschalige industriële complexen schrikken mensen af om zich in een bepaalde buurt te vestigen.
 • Vrijwaren van meer ruimte voor natuur wordt gesteund door 81 % van de Vlamingen.
 • 57 % schaart zich achter de idee om bijkomende bebouwing in open ruimte slechts uitzonderlijk toe te laten. 
 • 25 % kiest voor een woning in een stads- of dorpskern, en minder dan 10 % geeft de voorkeur aan een woning met een gemeenschappelijke tuin.
 • Een meerderheid van de Vlamingen wil zoveel mogelijk groen in zijn tuin en zegt geen chemische onderhoudsproducten te gebruiken. 

pdf bestandInfographic milieuverantwoorde consumptie 2017 ruimte en wonen (1.9 MB)

Circulaire economie

circulatie.png
 • Afhankelijk van het product wordt er anders mee omgegaan voor  aankoop,  gebruik en  afdanking: smartphones worden vooral nieuw aangekocht, meubelen ook tweedehands. Tuingereedschap wordt ontleend of gehuurd.
 • Een meerderheid van Vlamingen vindt het niet kunnen dat bruikbaar materiaal wordt weggegooid.
 • Een meerderheid van de Vlamingen vindt dat elektrische toestellen langer moeten meegaan, ook als ze daardoor duurder worden.
 • 77 % van de Vlamingen verklaart defect groot elektro of tuingereedschap te (laten) herstellen, slechts 35 %  zegt kleren te herstellen.
 • 22% van de Vlamingen kent de term 'circulaire economie'. 

pdf bestandInfographic milieuverantwoorde consumptie 2017 circulaire economie (1.85 MB)

Voeding

voeding.png
 • Om de milieu-impact van voedsel te vermijden kunnen we volgens Vlamingen best:
  • voedselverspilling vermijden (69 %),
  • seizoensgebonden fruit en groenten aankopen (68 %)
  • weinig verpakte producten  kopen (65 %)
 • De impact van een meer gematigd vleesverbruik (34 %) of de aankoop van bio-producten (24 %) wordt  lager ingeschat.
 • Opvallend is het belang dat Vlamingen hechten aan dierenwelzijn.
 • In de bevraging werd ook gepeild naar wat Vlamingen onder 'lokale herkomst' verstaan. Voor ongeveer 60 % zijn dit streekproducten en/of Belgische producten. Europese producten worden door slechts 13 % van de Vlamingen als lokaal beschouwd.

pdf bestandInfographic milieuverantwoorde consumptie 2017 voeding (2.03 MB)

Mobiliteit

mobiliteit.png
 • 54 % van de Vlamingen laat de keuze van een vervoermiddel afhangen van de situatie
 • 51 % van de Vlamingen geeft de voorkeur aan het bezit van een personenwagen, 19 % verklaart dat een persoonlijke wagen geen echte must is.
 • 47 % geeft aan het gebruik van een autodeelsysteem nooit te overwegen.
 • De wagen is het meest gebruikte vervoersmiddel, zowel voor woon-werkverkeer als voor boodschappen.
 • Vlamingen kennen een  lage impact toe aan vliegtuigreizen. 
 • Slechts 39 % is bereid om op zoek te gaan naar alternatieven voor vliegreizen.

pdf bestandInfographic milieuverantwoorde consumptie 2017 mobiliteit (1.96 MB)