Onderzoek naar concrete maatregelen om te ventileren en verluchten op scholen zonder ventilatiesysteem

Kinderen en jongeren brengen heel veel tijd door op school. De kwaliteit van de lucht in een klaslokaal is dan ook belangrijk. Zeker bij een pandemie zoals Covid-19 waarbij het virus zich via kleine druppeltjes in de lucht kan verspreiden. Gezonde lucht in klassen verkleint het risico op besmetting. Maar ook in niet-coronatijden is voldoende verse lucht belangrijk; het zorgt voor gelukkige, fitte, alerte leerlingen en vermindert gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en vermoeidheid. Om na te gaan hoe je voor voldoende verse lucht kan zorgen, zonder te veel verlies aan comfort en energie, voerde het Vlaams Departement Omgeving een onderzoek uit. 

Als er in een klaslokaal geen ventilatiesysteem aanwezig is, moet er voor voldoende luchtverversing gezorgd worden via ramen en deuren. Maar hoeveel en hoe ver moeten die open om de CO2-concentraties onder controle te houden? Om daarop een antwoord te krijgen, deed het Departement Omgeving metingen in  9 verschillende scholen. In november en december 2020 werden metingen uitgevoerd in 7 kleuterklassen, 19 klassen in lagere scholen en 7 klassen in secundaire scholen tijdens een lesweek van maandag tot vrijdag.  

Met de indoor@box van het Departement Omgeving, konden de scholen de CO2-concentratie opvolgen. Naast CO2 werd ook de temperatuur en de relatieve vochtigheid gemeten. Die parameters geven aan hoe comfortabel het is in de klas.

Resultaten 

Om voldoende luchtverversing in een lokaal te hebben, is het openen van meerdere ramen op kiepstand in één gevel en een open deur in de tegenoverliggende gevel zeker voldoende. Op deze manier is de impact op temperatuur beperkt. Tijdens pauzes even alle ramen en deuren openen is aangewezen. Dit zorgt in een korte periode voor veel verse lucht in de klas.   

Kan je maar aan één zijde van een lokaal ramen of deuren openen, dan meten we meestal te veel CO2. Enkel als de ramen volledig openblijven niet, maar dat is niet haalbaar omdat het dan te koud is en er zo veel energie verloren gaat. Met een CO2-meter kan je controleren of het  mogelijk is te ventileren zonder te veel comfortverlies. Stijgt de waarde toch boven de 900 ppm, dan is extra actie nodig. In dat geval moet je ook zeker tijdens de pauzes en na elk lesuur de ramen en deuren openzetten.  

Deze resultaten werden vertaald naar concrete maatregelen.  

indoorbox
Indoor@box om CO2-concentratie te meten