Onderwijs

Om huidige en toekomstige duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken, hebben leerlingen en studenten nood aan specifieke kennis, vaardigheden en attitudes. Duurzaam onderwijs beperkt zich niet tot lesgeven OVER duurzaamheid, maar biedt ook veel ruimte voor lesgeven VOOR duurzaamheid. Per onderwijsniveau bieden we een gepast ondersteunend aanbod. Dat kan je hieronder vinden.