Omschakeling naar rijk gas

In Vlaanderen worden momenteel nog twee types aardgas verdeeld: rijk  gas en arm gas. Omdat de aanvoer van arm gas stopt in 2030 moeten verschillende regio's omschakelen naar rijk gas.

Via de site van je netbeheerder kan je controleren of jouw adres in het omschakelingsgebied valt en de voorlopige timing. Weet je niet wie jouw netbeheerder is? Dat vind je terug op de site van de VREG.

Meer info over de omschakeling vind je op www.gasverandert.be.

Om veiligheidsredenen (CO-gevaar, brandgevaar …) moeten alle gastoestellen binnen het omschakelingsgebied gecontroleerd worden. Toestellen die werken op propaangas of butaangas uit gasflessen moeten niet worden gecontroleerd. De eigenaar van het toestel betaalt de kosten van de controle.  Dit geldt ook als je huurt, tenzij het anders bepaald is in het huurcontract.

De controle kan gebeuren door een erkende technicus gasvormige brandstof. Die hebben geen specifieke erkenning in het kader van de omschakeling van arm naar rijk gas, maar ze kunnen wel controleren of je toestel nog geschikt is en eventuele bijstellingen doen. In het kader van de omschakeling zijn zij ‘bevoegd’ technicus.

Centrale verwarming

Voor cv-ketels op aardgas is er voor en na de omschakeling een controle met eventuele bijstelling nodig. De controle kan gebeuren tijdens de verplichte tweejaarlijkse periodieke controle  door een erkend technicus gasvormige brandstof.

De tweede controle zal binnen een bepaalde termijn na de omschakeling moeten gebeuren. Die termijn is bepaald door de technicus die de eerste controle uitvoerde en is vermeld in het controleverslag.

Andere toestellen

Andere gastoestellen (kookplaten, fornuizen, ovens, sierhaarden, kleine boilers …) moeten voor de omschakeling gebeurt, gecontroleerd worden op  geschiktheid.

Je kan hiervoor terecht bij: