Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage (m.e.r.) beoogt de mogelijke gevolgen van plannen, programma’s of projecten voor het leefmilieu en voor de gezondheid van de mens in beeld te brengen opdat deze op een gelijkwaardige wijze (als andere aspecten en belangen) zouden worden meegenomen bij de opmaak van én de besluitvorming over deze plannen, programma’s of projecten.

MER-deskundigen en MER-coördinator

Regelgeving milieueffectrapportage

Nieuwsbrief milieueffectrapportage

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)