Over veiligheidsrapportage

Veiligheidsrapportage omvat de rapportage over het risico van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in de zogenaamde Seveso-inrichtingen (hogedrempelinrichtingen en lagedrempelinrichtingen).

In Vlaanderen bestaan verschillende vormen van veiligheidsrapportage, elk met een eigen type van veiligheidsdocument.

Veiligheidsrapportage over een Seveso-inrichting

Omgevingsveiligheidsrapportage

  • de omgevingsveiligheidsrapportage: de veiligheidsrapportage over de exploitatie van een hogedrempelinrichting. De inrichting moet in het kader van de omgevingsvergunning(sprocedure) een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) opstellen.

    In sommige gevallen kan gewerkt worden met een veiligheidsnota (VN) in plaats van met een omgevingsveiligheidsrapport. In dat opzicht kan de procedure met de veiligheidsnota - als afwijking van de procedure met het omgevingsveiligheidsrapport - als een ander type van veiligheidsrapportage beschouwd worden.

Samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapportage

Veiligheidsrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan

  • de ruimtelijke veiligheidsrapportage: de veiligheidsrapportage die betrekking heeft op ruimtelijke uitvoeringsplannen, en zijn oorsprong vindt in het feit dat het beleid inzake ruimtelijke ordening rekening moet houden met de aanwezigheid of de mogelijke aanwezigheid van Seveso-inrichtingen en de veiligheid van de omgeving die daaraan verbonden is. Dit heeft tot gevolg dat in sommige gevallen de opstellers van een ruimtelijk uitvoeringplan verplicht worden om een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) op te laten maken.

Veiligheidsrapportage over een windturbine

  • de veiligheidsstudie windturbine: dit is de veiligheidsstudie (VS) die moet opgemaakt worden in het kader van de vergunning van een windturbine (WT). In het bijzonder voor windturbines in de buurt van een Seveso-inrichting of op het terrein van een Seveso-inrichting moet deze veiligheidsstudie een hoofdstuk bevatten over de invloed van de windturbine op het risico van de Seveso-inrichting.

Voor het opstellen van een veiligheidsdocumet over het risico van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen gelden een aantal procedurele, vormelijke en technische richtlijnen. Deze richtlijnen werden gebundeld in het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)