Externe veiligheid & veiligheidsrapportage

Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van de omgeving (mens en milieu) ten aanzien van de aanwezigheid en het gebruik van gevaarlijke stoffen in bedrijven (de zogenaamde Seveso-inrichtingen). Het instrument dat hierbij ingezet wordt is de veiligheidsrapportage. Veiligheidsrapportage is een vorm van rapportage waarin het risico van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in Seveso-inrichtingen centraal staat. In Vlaanderen bestaan verschillende vormen van veiligheidsrapportage, elk met hun bijhorend veiligheidsrapport/veiligheidsdocument.

Contact

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55