Omgevingsveiligheidsrapport vs. SWA-veiligheidsrapport

Onderstaande tabel toont de overeenkomsten en de verschillen in samenstelling tussen een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) en een SWA-veiligheidsrapport (SWA-VR).

Module OVR SWA-VR
Module 1: Algemene inlichtingen X X
Module 2: Beschrijving van het veiligheidsbeheersysteem X X
Module 3: Presentatie van de omgeving X X
Module 4: Beschrijving van de inrichting X X
Module 5: Risicoanalysen    
Module 5.1: Analyse interne veiligheid   X
Module 5.2: Analyse externe veiligheid X X
Module 5.3: Milieurisicoanalyse X X
Module 5.4: Zoneafbakening in het kader van de externe noodplanning   X
MOdule 6: Intern noodplan X X
Module 7: Niet-technische samenvatting X  

In een omgevingsveiligheidsrapport wordt een toekomstig gewenste situatie beschreven, en vergeleken met de huidig vergunde toestand.

In een SWA-veiligheidsrapport wordt de in exploitatie zijnde toestand beschreven.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55