Omgevingsbeleid in Vlaanderen

Het departement Omgeving heeft een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om beleid voor de fysiele leefomgeving (ruimte, milieu, …) verder te integreren.

omgevingsbeleid

Omgevingsbeleid in vlaanderen

Bruggen slaan voor een betere
leefomgeving

omgevingsbeleid

Inspiratienota

Vlaanderen heeft de voorbije jaren stappen gezet om het beleid voor ruimte en milieu te laten evolueren naar een geïntegreerd omgevingsbeleid. Het is mogelijk om bijkomende stappen te zetten. Door meer samenhang te brengen in thematische maatregelen. En door nieuwe manieren waarmee burgers, ondernemers en overheden samen opgaven kunnen aanpakken.

omgevingsbeleid

Eindrapport

Alle bevindingen uit de inspiratienota zijn gebaseerd op technische achtergrondinformatie die je kan terugvinden in een eindrapport. Graag meer info hierover? Stuur een mailtje naar bjo.omgeving@vlaanderen.be

Expertenadviezen

Ook specialisten buiten het Departement Omgeving werkten mee aan deze verkenning. Hieronder vind je hun inzichten gebundeld per thema.

Beleidsplanning voor omgeving

Andere / Lees verder