Noord-Zuidverbinding Limburg: keuze voor tunnels

  • 11 oktober 2021

Na een uitgebreid onderzoek en een intense dialoog met een grote groep belanghebbenden is het voorkeursalternatief voor de Noord-Zuid gekend: één van de doortochtalternatieven. Het departement Omgeving trekt volop mee aan dit complex project. 
Er zijn twee sturende bouwstenen die de alternatieven definiëren: het wegtracé ‘missing link’ de N74 en de voertuigkeuze voor het openbaar vervoer met name Spartacus Lijn 3. Voor beide onderdelen is een alternatief naar voor gekomen: met name het tracé met tunnels onder de Grote Baan en hoogwaardig Openbaar Vervoer met een trambus. Het gekozen alternatief (Ay) combineert bepaalde voordelen van de andere alternatieven en houdt rekening met de eigenheid van Houthalen enerzijds en Helchteren anderzijds. Het biedt daarom de meeste ontwikkelingskansen voor de beide dorpskernen in Houthalen-Helchteren en voor de ruimere regio van Noord- tot Midden-Limburg.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir brachten op vrijdag 8 oktober 2021 de mededeling over het voorontwerp van voorkeursbesluit van het Complex Project Noord-Zuid Limburg op de Vlaamse Regering. 
Hiermee start ook meteen de adviesronde van 30 dagen. Vanuit het beleidsdomein Omgeving zal een gecoördineerd advies worden uitgebracht. Daarna zal de Vlaamse Regering effectief een beslissing nemen over het ontwerp voorkeursalternatief. Daarna kan iedereen zich uitspreken gedurende de zestig dagen van het openbaar onderzoek. Eens alle opmerkingen en bezwaren verwerkt zijn, volgt de definitieve beslissing door de Vlaamse Regering. Die wordt verwacht in de loop van april 2022.
 

Meer informatie