Noodbesluit: verlenging termijnen voor omgevingshandhaving, erkenningen en subsidies

Naar aanleiding van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, die loopt van 20 maart 2020 tot 17 juli 2020, besliste de Vlaamse Regering op 12 juni 2020 om een aantal termijnen betreffende de omgevingshandhaving te verlengen. Het gaat meer bepaald om de aanstellingstermijn van waarnemende toezichthouders en de mogelijkheid voor de toezichthouder om een bijkomende termijn toe te kennen voor de uitvoering van een bestuurlijke maatregel opgelegd bij milieu-inbreuken of -misdrijven.


Omdat wegens de coronamaatregelen ook opleidingen worden uitgesteld, werd ervoor gezorgd dat de erkenningen inzake leefmilieu die van die opleidingen afhankelijk zijn, niet automatisch vervallen.  
Daarnaast werden een aantal maatregelen rond subsidietermijnen genomen. Verscheidene termijnen voor de subsidie voor milieu-en natuurverenigingen werden verlengd. Dat is ook het geval voor de termijn van de subsidie voor strategische projecten in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en voor de termijn van een aantal subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos.

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries (658 kB)