Nog 13 kandidaten op short list voor erkenning als Nationaal Park of Landschapspark

 • 13 januari 2022

Vlaanderen startte vorig jaar de zoektocht naar kandidaten voor 4 Nationale Parken Vlaanderen en 3 Landschapsparken die ze de komende jaren wil oprichten. De Vlaamse parken moeten de prachtige natuur en het uniek erfgoed dat Vlaanderen rijk is in de kijker zetten. In september dienden maar liefst 13 gebiedscoalities een kandidatuur in voor erkenning tot Landschapspark, en 10 tot Nationaal Park Vlaanderen. Twee onafhankelijke jury’s (één voor elk parkstatuut) gingen aan de slag om te beoordelen of de kandidaturen aan alle voorwaarden voldoen. Het resultaat daarvan is dat 7 kandidaten Landschapsparken en 6 kandidaten Nationale Parken doorgaan naar de volgende ronde. De resterende kandidaten worden nu begeleid in de opmaak van een masterplan, dat in het voorjaar 2023 moet leiden tot een finale keuze. Minister van Natuur Zuhal Demir en Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele danken de jury voor het geleverde werk en loven ook de afvallende kandidaten voor hun inspanningen.
 
De jury voor de Nationale Parken heeft enkel die kandidaturen geselecteerd, waarvan ze oordeelt dat ze op de voorziene termijn van het begeleidingstraject een voldoende geloofwaardig masterplan kunnen voorleggen het statuut Nationaal Park waardig. Kandidaten waarbij de afstand tot de basisvoorwaarden (nog) te groot bleek op vlak van natuurontwikkeling, effectieve oppervlakte natuurkern of het partnerschap, werden niet geselecteerd.
De 6 geselecteerde kandidaten voor de titel Nationaal Park Vlaanderen zijn bijgevolg:

 • Bosland
 • Brabantse Wouden
 • Hoge Kempen (bestaand)
 • Kalmthoutse Heide
 • Scheldevallei
 • Taxandria, waarbij een specifiek maatwerktraject wordt geadviseerd met oog op het betrekken van meer cruciale actoren in het ruimere gebied.

De jury voor de landschapsparken heeft de kandidaten geselecteerd waarvan ze oordeelt dat het een samenhangend gebied is met een hoge landschapskwaliteit, en waarvoor een evenwichtige en gedragen coalitie klaar staat om een geloofwaardig en ambitieus masterplan voor te leggen. Kandidaten die de hoge standaard (nog) niet konden aantonen vielen af.
De 7 geselecteerde kandidaten voor de titel Landschapspark zijn:

 • Boerenlandschap Pajottenland
 • Grenzeloos Bocagelandschap
 • Hart van Haspengouw
 • Kempen~Broek
 • RivierPark Maasvallei
 • Vlaamse Ardennen
 • Zwinstreek

De geselecteerde kandidaten starten nu een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Elke kandidaat ontvangt daarvoor ook 100.000 euro ondersteuning. Op het einde van het begeleidingstraject, eind maart 2023, beoordelen de jury’s het masterplan en het operationeel plan. In een laatste stap, midden 2023, volgt de eigenlijke erkenning van een kandidaat als Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark door de Vlaamse regering.

Wat zijn ‘Landschapsparken’ en Nationale Parken Vlaanderen’?

De Vlaamse Overheid werkte, onder coördinatie van Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), een beleidskader voor ‘Nationale Parken Vlaanderen’ en ‘Landschapsparken’ uit samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Departement Omgeving en Toerisme Vlaanderen. Met dat  beleidskader wil minister Demir de internationaal gekende merken Nationaal Park en Landschapspark op een eenduidige en kwaliteitsvolle manier invullen.

Bij een Landschapspark ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. In een Landschapspark gaan landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand.

Bij een Nationaal Park Vlaanderen ligt de klemtoon op natuur en biodiversiteit. Vlaanderen heeft de ambitie een handvol Nationale Parken met internationale uitstraling op te richten. Die gebieden moeten op langere termijn een natuurkern van 10.000 hectare groot vormen, en voldoende robuust zijn om hun uitzonderlijke natuur duurzaam te beschermen.