4 GRUP's in functie van knooppunten R0/E411

Over deze dossiers

Op 8 oktober 2021 keurde de Vlaamse Regering 4 startnota’s goed:

  • Ruimtelijke herinrichting knooppunt Leonard op de Ring rond Brussel (R0)
  • Ruimtelijke herinrichting knooppunt Groenendaal op de Ring rond Brussel (R0)
  • Ruimtelijke herinrichting knooppunt Vierarmen op de Ring rond Brussel (R0)
  • Ruimtelijke herinrichting knooppunt Jezus-Eik op de Ring rond Brussel (R0/E411)

Met deze startnota’s lanceert de Vlaamse Regering de opmaak van 4 gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de 4 grote verkeersknooppunten binnen het projectgebied R0-oost: Groenendaal, Leonard, Vierarmen en Jezus-Eik. Het is immers zo dat voor de realisatie van de streefbeelden voor de vier grote knooppunten die volgen uit de eerste fase van het project Werken aan de Ring – deel Oost, bestemmingswijzigingen noodzakelijk zijn. Op het traject tussen de knooppunten blijven de geplande ingrepen beperkt waardoor geen bestemmingswijzigingen nodig zijn. Het is ook niet wenselijk om in de kwetsbare gebieden tussen de knooppunten nog zware infrastructurele ingrepen te realiseren. 


Gezien ingeschat wordt dat elk knooppunt zijn eigen moeilijkheden zal kennen, en om te garanderen dat voor elk knooppunt de meest optimale timing gevolgd kan worden, wordt voorzien in de opstart van 4 aparte en onafhankelijke GRUP- en plan-MER-procedures waarbij er wel naar gestreefd wordt deze procedures zo lang als mogelijk parallel te laten lopen. 

Publieke raadpleging

Over deze startnota’s wordt een publieke raadpleging georganiseerd van 16 november 2021 tot en met 14 januari 2022:

De startnota's en bijhorende procesnota's inkijken kan:

Bij de gemeenten Hoeilaart, Kraainem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem

OF

Na afspraak op 02/553.38.80 bij het Departement Omgeving, in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel

Meer info: www.werkenaandering.be/nl/ring-oost2

Omwille van de Corona-maatregelen worden de fysieke publieke participatiemomenten digitaal voorzien.

 

Er werden voor de 4 knooppunten drie digitale publieke participatiemomenten (webinar) georganiseerd op:

  • maandag 13 december 2021 van 19u en 21u30 voor de knooppunten Groenendaal en Jezus-Eik (NL) 
  • dinsdag 14 december 2021 van 19u tot 21u30 voor de knooppunten Vierarmen en Leonard (NL)
  • woensdag 15 december 2021 van 19u tot 21u30 voor de knooppunten Groenendaal, Jezus-Eik, Vierarmen en Leonard (FR)

 

Reageren

Schriftelijk reageren op deze startnota’s kan via één van de volgende kanalen tot en met 14 januari 2022:

  • Per aangetekende brief naar: Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en projecten Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 7 1000 Brussel
  • Tegen ontvangstbewijs afgeven bij één van de gemeenten
  • Via het online formulier

 

Contacteer ons

Omgevingsplanning