GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

Wat en waarom?

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen). Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Dit GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd.

Deelgebieden

In het onderzoek komen drie mogelijke tracés aan bod, gelegen in Antwerpen, As, Balen, Beerse, Beringen, Brecht, Diest, Dilsen-Stokkem, Geel, Genk, Grobbendonk, Halen, Ham, Hasselt, Hechtel-Eksel, Herentals, Herenthout, Houthalen-Helchteren, Kalmthout, Kapellen, Kasterlee, Laakdal, Leopoldsburg, Lille, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Malle, Meerhout, Mol, Olen, Oudsbergen, Peer, Ranst, Rijkevorsel, Schoten, Stabroek, Tessenderlo, Westerlo, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zonhoven en Zutendaal.

Bekijk een gedetailleerde kaart met de tracés

Drie trajecten

Procedure

 

Huidige fase

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP ‘Leidingstraat Anwerpen-Ruhr (Geleen)’.  Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 liep de publieke raadpleging over de startnota. Voor en tijdens de publieke raadpleging werden 5 digitale infomomenten georganiseerd voor de gemeenten, Vlaamse administraties, het middenveld, economische actoren en de Vlaamse strategische adviesraden en 8 digitale infomomenten voor het ruime publiek. Aanvullend voerde de Vlaamse administratie gesprekken met de getroffen gemeenten en bewoners. Die gesprekken lopen nog verder. Het verslag van de inspraakperiode vindt u op deze pagina.

Tijdens de publieke raadpleging ontving de Vlaamse overheid 55 adviezen van besturen, administraties en Vlaamse adviesraden, zo'n 4.300 inspraakreacties en een digitale petitie met 6.000 handtekeningen. Het planteam zal deze nu grondig analyseren om de de voorstellen uit de startnota waar nodig bij te sturen. Het planvoornemen wordt concreter uitgewerkt. Het planteam brengt in beeld over welke en hoeveel leidingen en stoffen het precies zal gaan en tekent de randvoorwaarden uit om dit project in te passen in een duurzaam energiebeleid. De volgende maanden worden de alternatieven meer in detail en op het terrein onderzocht om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Die oefening gebeurt voor de drie tracés voorgesteld in de startnota. Ook de stukken tracé die samenlopen met andere processen en de aanpak van de compensatie van kwetsbare natuur- en bosgebieden wordt nader bekeken.

Na de zomer plannen we voor het detailonderzoek van de segmenten overleg met de betrokken gemeenten en actoren. Dit najaar willen we een concreter planvoornemen en geoptimaliseerde alternatieven voostellen. Daarbij hoort ook een overzicht van alle inspraakreacties en de manier waarop hiermee is omgegaan.

Volledige procedure opmaak RUP

SCHEMA PUBLIEKE RAADPLEGING_SCOPING-01.jpg
1. Opmaak startnota
Beschrijving plandoelstelling, plangebied, eventuele alternatieven, manier waarop milieueffecten onderzocht worden.
De Vlaamse Regering keurt de startnota goed.

2. Publieke raadpleging 60 dagen (huidige fase)
Iedereen kan reageren op de startnota met de plandoelstelling, het planvoornemen en de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht en zelf nieuwe alternatieven aanreiken

3. Opmaak scopingnota 
De inspraakreacties en adviezen over de startnota worden verwerkt. In de scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.

4. Opmaak voorontwerp RUP en effectenrapporten
De milieueffecten van de verschillende alternatieven worden onderzocht en vergeleken.
Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering met alle adviesverlenende instanties.

5. Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek
De Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek over het plan en de resultaten van de effectbeoordelingen.

6. Openbaar onderzoek 60 dagen
Tijdens deze periode kan iedereen inspraakreacties indienen op het plan.

  • De inspraakreacties en adviezen worden onderzocht en het plan eventueel aangepast.
  • De Vlaamse Regering neemt een principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan de Raad van State.

7. Definitieve vaststelling RUP en finale kwaliteitsbeoordeling

  • De Vlaamse Regering stelt het plan definitief vast.
  • 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe bestemmingen en de stedenbouwkundige voorschriften van kracht.

Documenten

Startfase

Scopingfase

Voorontwerp GRUP

Ontwerp GRUP

GRUP

Contacteer ons

Omgevingsplanning

Presentatie

We maakten enkele filmpjes om u in te lichten over het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen):

  1. Algemene inleiding
  2. Inhoud startnota

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

Vorige nieuwsbrieven: