Het einde van je Green Deal

Zo, het zit er erop. Na drie à vier jaar loopt je Green Deal af. De stuurgroep stelt een eindrapport op en maakt alle resultaten voor iedereen raadpleegbaar. Op die manier kunnen anderen inspiratie halen uit de nieuwe inzichten die jij hebt opgedaan.

Wat neem je op in het eindrapport?

Het eindrapport bestaat uit de volgende onderdelen:

  • wat waren je doelstellingen en welke resultaten heb je behaald;
  • welke lessen trek je uit deze Green Deal die nuttig zijn voor anderen; 
  • welke knelpunten ben je tegengekomen;
  • wat zijn je beleidsaanbevelingen voor Vlaamse overheid.
Petra Ronda

We leren zoveel van elkaar. Er zijn zoveel mogelijkheden. Als ik naar de toekomst kijk, dan denk ik dat circulair bouwen een enorme sprong vooruit gaat maken

Petra Ronda – Project Coördinator Vlaamse Confederatie Bouw - Green Deal Circulair bouwen

Zet de deelnemers in de bloemetjes

Organiseer je een slotshow? Voorzie je een publicatie? Ga je voor een interne of publieke lofbetuiging? Denk na over een manier om alle deelnemers van de Green Deal te bedanken voor hun engagement en enthousiasme tijdens de Green Deal.

Na oplevering: what's next?

Deze Green Deal is dan wel afgelopen, maar misschien bestaat er onder de initiatiefnemers veel animo om jullie opgebouwde partnerschap verder te zetten. Daar moet je iets mee doen! Bekijk eens hoe jullie verder kunnen samenwerken. Starten jullie een nieuwe Green Deal? Zijn er andere vormen die het partnerschap kunnen aannemen? Er zijn veel mogelijkheden, waar ook het Green Deal-loket jullie bij kan helpen. Alvast veel succes!


Heb je vragen of opmerkingen, of twijfel je ergens aan? Aarzel niet langer en neem contact op via greendeals@vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02 / 553 11 20

INHOUD GREEN DEAL-GIDS