Meten is weten: resultaten evalueren

Elk jaar wordt de deal geëvalueerd met een voortgangsverslag. Het moment om terug te blikken op je verwezenlijkingen van de voorbije twaalf maanden.

Wie koppelt terug naar wie?

Elke stuurgroep (verantwoordelijk voor de uitvoering van hun deal) stelt een jaarlijks voortgangsverslag op voor de Green Deal-raad (die de werking van alle deals bewaakt). De raad kan je eventueel vragen om dit voortgangsrapport te komen toelichten.

jef Lembrechts

De Green Deal heeft mij geleerd dat de bouwsector op deze manier concreet haar steentje kan bijdragen in het aanpakken van de klimaatproblematiek.

Jef Lembrechts – Voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw - Green Deal Circulair bouwen

Wat zet je in het jaarlijks voortgangsverslag ?

De stuurgroep neemt de volgende elementen op in het verslag:

  • welke activiteiten gebeurden er al;
  • komen ondertekenaars hun engagement na;
  • welke knelpunten in de wet- en regelgeving werden geïnventariseerd;
  • waar moet de deal eventueel bijgestuurd worden.
gd--photo

Dankzij de Green Deal zijn wij er toch in geslaagd om gedeelde mobiliteit drie à vier jaar te versnellen tegenover normale omstandigheden.

Jeffrey Matthijs - Directeur Autodelen.net - Green Deal Gedeelde mobiliteitc

VOLGENDE HOOFDSTUK: HET EINDE VAN JE GREEN DEAL


Heb je vragen of opmerkingen, of twijfel je ergens aan? Aarzel niet langer en neem contact op via greendeals@vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02 / 553 11 20

INHOUD GREEN DEAL-GIDS