Het ondertekeningsmoment

De grote dag is er: de ondertekening van de Green Deal. In dit hoofdstuk lees je wat daarbij komt kijken, zowel praktisch als inhoudelijk.

Het event in een notendop

Dit publieke event markeert de officiële lancering van de Green Deal: aan de buitenwereld tonen de ondertekenaars hun engagement om duurzame acties te ondernemen. De pers en minister(s) zijn aanwezig, en de deelnemers zetten trots hun handtekening onder de overeenkomst. Jullie zijn al even bezig, maar nu zijn jullie écht vertrokken.

Wie ondertekent de Green Deal?

De volgende personen plaatsen hun handtekening onder de overeenkomst:

  • de minister van omgeving;
  • andere ministers indien ze betrokken zijn bij het thema van de deal;
  • de initiatiefnemers van de Green Deal;
  • de deelnemers van de Green Deal.
gd--photo

Op het ondertekeningsmoment waren alle ondertekenaars aanwezig, samen met de ministers. We waren daar met meer dan 100 mensen. Dat gaf een gevoel van verbondenheid, zo van ‘Ja, we gaan er een lap op geven’.

Jeffrey Matthijs - Directeur Autodelen.net - Green Deal Gedeelde mobiliteit

Praktische voorbereiding

Om je te helpen het ondertekeningsmoment te organiseren, is er een draaiboek beschikbaar bij het Green Deal-loket (greendeals@vlaanderen.be). Hier alvast een kort overzicht van de zaken waarover je moet nadenken:

  • datum - via de projectfacilitator wordt een moment vastgelegd met de kabinetten;
  • locatie - je kan een locatie regelen via het Green Deal-loket, of zelf een (vlot bereikbare locatie) voorzien. Het liefst bij een van de deelnemers of met een verwijzing naar het thema van je deal;
  • programma - baseer je op het voorbeeldprogramma uit het draaiboek, of steek zelf een programma ineen;
  • pers & communicatie - af te stemmen met de communicatiedienst van het Departement Omgeving;
  • praktisch - check het draaiboek voor de organisatie van o.a. de catering, het onthaal en de fotograaf;
  • kostenverdeling - actief betrokken departementen en overheden delen de kosten van het event, eventueel in natura door een locatie of catering te voorzien.
Inneke Vos

De sfeer is heel goed in onze Green Deal. Iedereen onderschrijft hetzelfde doel en er is een grote openheid om te praten, kennis te delen en te zien hoe anderen zaken in de praktijk brengen. Daar leer je veel uit.

Inneke Vos - Oprichter ECOkoeriers - Green Deal Duurzame stedelijke logistiek

Publicatie van de deal

Na het ondertekeningsmoment is de Green Deal in zijn geheel openbaar en raadpleegbaar op www.greendeals.be. Het Green Deal-loket bewaart het originele document.

VOLGENDE HOOFDSTUK: JOUW GREEN DEAL IN ACTIE


Heb je vragen of opmerkingen, of twijfel je ergens aan? Aarzel niet langer en neem contact op via greendeals@vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02 / 553 11 20

INHOUD GREEN DEAL-GIDS