Green Deal of geen deal?

Je voorstel wordt nu onder de loep genomen door de Green Deal-raad. Die kijkt of voldoende elementen aanwezig zijn voor een goede Green Deal. Een positieve beoordeling van de raad betekent dat je verder kan doen, bij een negatieve beoordeling krijg je tips om je voorstel bij te schaven.

Wie zit er in de Green Deal-raad?

De Green Deal-raad is multidisciplinair samengesteld. Er zitten afgevaardigden van verschillende beleidsdomeinen in (o.a. van het Departement Omgeving, de VMM, de OVAM en VLAIO). Indien nodig wordt de raad aangevuld met experten die ad hoc en in functie van het onderwerp worden ingeroepen.

jef Lembrechts

De Green Deals zijn een voorbeeld van een zeer uitgebreide publiek-private samenwerking. En ik ben daarin een grote believer.

Jef Lembrechts - Voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw - Green Deal Circulair Bouwen

Wat zijn de beoordelingscriteria?

De Green Deal-raad evalueert je voorstel aan de hand van de volgende criteria:

 • het initiatief heeft een duidelijke doelstelling voor verduurzaming;
 • het initiatief zorgt aantoonbaar voor duurzame, economische impact;
 • het initiatief is rendabel, kosteneffectief en -efficiënt, of kan dat worden;
 • het initiatief is inspirerend en leent zich tot brede navolging in andere sectoren of regio’s;
 • het initiatief ondervindt belemmeringen en de Green Deal kan een rol spelen bij het wegnemen ervan;
 •  het initiatief is haalbaar op relatief korte termijn, bij voorkeur binnen drie à vier jaar;
 • het initiatief is technisch haalbaar, of kan dat worden;
 • het initiatief heeft een aantoonbaar toegevoegde waarde ten opzichte van eerdere deals of andere bestaande initiatieven;
 • de initiatiefnemer heeft een actieve rol bij de uitvoering van de Green Deal;
 • het initiatief is beleidsmatig relevant voor de Vlaamse overheid en leent er zich toe om via een Green Deal te worden aangepakt;
 • de initiatiefnemers beschikken over financiële en niet financiële middelen om het management en de operationele kosten van de Green Deal te kunnen dragen.

Een negatieve beoordeling, wat nu?

Is je voorstel afgekeurd door de Green Deal-raad, dan krijg je feedback en aanbevelingen en kun je het voorstel aanpassen of alsnog afzien van een Green Deal.

Een positieve beoordeling: het vervolg

Is je voorstel goedgekeurd door de Green Deal-raad, dan geeft de raad een positief advies aan het kabinet. Het kabinet beoordeelt je voorstel dan op zijn waarde en inpasbaarheid binnen het omgevingsbeleid.
Na de startbeslissing van het kabinet kan je beginnen met het uitwerken van de eigenlijke Green Deal-overeenkomst.
 

VOLGENDE HOOFDSTUK: JE GREEN DEAL-OVEREENKOMST VOORBEREIDEN


Heb je vragen of opmerkingen, of twijfel je ergens aan? Aarzel niet langer en neem contact op via greendeals@vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02 / 553 11 20

INHOUD GREEN DEAL-GIDS