Let's make a deal

Een nieuwe Green Deal sluimert in je hoofd, fantastisch. In dit hoofdstuk ontdek je hoe je dat eerste – misschien nog embryonale – idee uitwerkt tot een voorstel dat klaar is om ingediend te worden bij het Green Deal-loket. 

Check eerst of je idee voldoet aan deze 3 musts

Beantwoordt je idee aan de minimumvoorwaarden voor een Green Deal?

 1. Je idee heeft een duidelijke doelstelling voor verduurzaming. Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen, biodiversiteit, water, mobiliteit, energie en klimaat, voedsel, ruimte en industrie (o.a. circulair economie, biobased economy, bouw).
 2. Je idee draait om samenwerking tussen verschillende partners. Je maakt, al vanaf deze startfase, werk van een netwerk. Door meerdere initiatiefnemers rond je idee te verzamelen. En door uit te mappen wie je potentiële ondertekenaars zijn. Ook loont het om alvast enkele vergaderingen en/of workshops in te lassen om je plannen in kleine en in brede kring af te stemmen en bij te sturen.
 3. Jij en de andere initiatiefnemers kunnen genoeg tijd voorzien. Jullie zijn, kortom, in staat om een actieve rol te spelen bij de uitvoering van de Green Deal.
gd--photo

Om een Green Deal te initiëren moet je op zoek gaan naar de juiste mede-initiatiefnemers, formuleer je concrete en heldere doelstellingen, en ga je op zoek naar enthousiaste ondertekenaars. En goesting is ook belangrijk.

Jeffrey Matthijs - Directeur Autodelen.net - Green Deal Gedeelde mobiliteit

Toets je idee vervolgens af bij het Green Deal-loket

Betrek de medewerkers van het Green Deal-loket nog vóór je begint te schrijven aan je voorstel. Ze staan je bij met raad en daad, en hebben een getraind oog om mogelijk losse eindjes aan elkaar te knopen. Neem contact op via greendeals@vlaanderen.be of 02 553 11 20.

Werk je idee uit tot een sterk voorstel

Is je idee matuur genoeg? Dan is moment aangebroken om in je pen te kruipen. In dit luik beschrijven we de onderdelen waaruit je Green Deal-voorstel minstens moet bestaan.

 • Formuleer de doelstelling van je Green Deal volgens het SMART-principe:

  • Specifiek - Is de doelstelling concreet?
  • Meetbaar - Hoe bepaal je of het doel bereikt is?
  • Acceptabel - Is er draagvlak?
  • Realistisch - Is het doel haalbaar?
  • Tijdgebonden - Wanneer is het doel bereikt?
 • Beschrijf de belemmeringen die je wilt oplossen (bijv. op het vlak van wet- en regelgeving, kennis, perceptie, samenwerking of financiering).
 • Som de trekkers-initiatiefnemers op, namelijk de partijen die deze Green Deal initiëren.
 • Som de deelnemende partijen op. Dat zijn de partijen die bereid zijn de Green Deal te ondertekenen. (Zorg dat ze door de initiatiefnemers gecontacteerd zijn.) Zet in het voorstel ook wat zij kunnen betekenen in het project (acties per thema en acties per partner). Hou daarbij in het achterhoofd dat een groot aantal deelnemers op zich geen streefdoel is, maar dat kwaliteit en beheersbaarheid voorop staan.
 • Som de mogelijk ontbrekende partijen op die een meerwaarde voor het project kunnen betekenen.
 • Beschrijf de onbekende factoren. Dat zijn de resterende prangende vragen in verband met de Green Deal die vooraf niet konden worden opgelost.

Onthoud dat het Green Deal-loket ook tijdens deze schrijffase voor jou klaarstaat om tussentijds af te stemmen.

VOLGENDE HOOFDSTUK: VOORSTEL KLAAR ? ZO DIEN JE HET IN


Heb je vragen of opmerkingen, of twijfel je ergens aan? Aarzel niet langer en neem contact op via greendeals@vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02 / 553 11 20

INHOUD GREEN DEAL-GIDS