Wat zijn Green Deals (niet) ?

Voor je verder in deze gids duikt, is het handig om te weten waar de Green Deals van de Vlaamse overheid wel en niet voor staan.

Green Deals in het kort

Green Deals zijn een initiatief van de Vlaamse overheid om ondernemingen en sectoren te vergroenen. Het gaat om vrijwillige, ambitieuze overeenkomsten tussen bedrijven, organisaties en de overheid om samen op korte termijn duurzame acties te realiseren.

Voordelen voor je bedrijf of organisatie

Als initiatiefnemer of deelnemer van een Green Deal streef je een gezamenlijk doel na en profiteer je samen van:

 • een lerend netwerk - je wisselt kennis, ervaringen en nuttige info uit met andere bedrijven en organisaties uit je sector, en inspireert elkaar op het vlak van duurzaam ondernemen;
 • vernieuwende samenwerkingen - je gaat samenwerkingsverbanden aan met partners waarmee je normaal niet aan tafel zou zitten;
 • minder knelpunten - er kan onderzocht worden of knelpunten die jouw groene doelstellingen in de weg staan (zoals belemmeringen in wet- en regelgeving, maar ook een gebrek aan kennis, nadelige percepties, te weinig samenwerking of een gebrek aan financiering) kunnen worden weggenomen; 
 • heldere informatie - je krijgt verduidelijking over de wetgeving in jouw sector, en je wordt ingelicht over bestaande subsidies en hoe je die verkrijgt;
 • praktische opvolging - je wordt ondersteund en begeleid door een projectfacilitator die jouw deal ter harte neemt en jouw aanspreekpunt met de overheid is;
 • verhoogde zichtbaarheid - het duurzaam engagement van jouw bedrijf of organisatie wordt positief in de verf gezet;
 • effectieve verduurzaming - je wordt – last but not least – geholpen om je sector, bedrijf of organisatie daadwerkelijk te vergroenen. Goed voor de samenleving, maar vaak ook interessant om je kosten te verlagen en je concurrentiepositie te verhogen.
   
Inneke Vos

Bij ECOkoeriers doen we aan emissievrije leveringen en slimme stadslogistiek. De Green Deal zet onze missie extra in de kijker en helpt ons om partnerships aan te gaan die minder voor de hand liggen.

Inneke Vos - Oprichter ECOkoeriers - Green Deal Duurzame stedelijke logistiek

Wat zijn Green Deals niet?

Om verwarring of misverstanden te voorkomen, Green Deals zijn:

 • geen subsidie-mechanisme - je krijgt via een Green Deal geen financiële ondersteuning of voorrang bij subsidies en fiscale maatregelen. Je kan wel hulp krijgen bij je zoektocht naar financiering, of info over (het verkrijgen van) subsidies;
 • geen resultaatsverbintenis - partijen in een Green Deal engageren zich om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt. Kortom, het gaat om een inspanningsverbintenis.
 • geen Europese deals - het gaat om Green Deals op Vlaams niveau, die niet hetzelfde zijn als de Europese Green Deal – al dragen de Vlaamse Green Deals wel bij aan de klimaatdoelen van de Europese Commissie.

Waarom zet de Vlaamse overheid hierop in?

De Green Deals werden in het leven geroepen met het oog op het:

 • vergroenen van de economie - Green Deals vormen een hefboom voor verduurzaming, van onderuit gevoed, en zonder extra wet- en regelgeving;
 • bij elkaar brengen van partijen - er zit veel kennis bij verschillende bedrijven en organisaties, maar in de praktijk komen ze elkaar maar zelden tegen;
 • detecteren van behoeften - door deze participatieve benadering weet de Vlaamse overheid sneller wat er leeft bij bedrijven, organisaties en het middenveld;
 • wegnemen van knelpunten - belemmeringen binnen o.a. wet- en regelgeving, financiering en  draagvlak kunnen worden blootgelegd en weggewerkt;
 • vergroten van zichtbaarheid - de inspanningen van zowel de samenleving als het beleid komen door de Green Deals in de kijker.
Greendeal-09_JefCornelissen

Soms bevat de wetgeving wat hiaatjes. Dan is het fijn om de Vlaamse overheid aan tafel te hebben zodat je daar gesprekken over kunt voeren, om zo eventueel tot een win-winsituatie te komen.”

Jef Cornelissen - Zaakvoerder Brouwerij Cornelissen - Green Deal Brouwers

Wat is de doorlooptijd van een deal?

Het schema toont de timing die een Green Deal doorloopt, van indiening tot einde:

Schema: doorlooptijd van een deal

VOLGENDE HOOFDSTUK: LET'S MAKE A DEAL


Heb je vragen of opmerkingen, of twijfel je ergens aan? Aarzel niet langer en neem contact op via greendeals@vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02 / 553 11 20

INHOUD GREEN DEAL-GIDS