Slim parkeerbeleid

Een slim lokaal beleid rond parkeren kan zorgen voor een behoorlijke ruimtewinst en daardoor een belangrijk steentje bijdragen aan de strategische doelstelling rond het verminderen van bijkomend ruimtebeslag.

De concrete uitdaging is een doelgericht parkeerbeleid te integreren in het ruimtelijk beleid. Hierbij kunnen verschillende instrumenten en tools ingezet worden die het ruimtebeslag en de verharding van het parkeren reduceren.

Doel is een doeltreffend en innovatief lokaal parkeerbeleid als onderdeel van het ruimtelijk beleid dat bijdraagt aan het terugdringen van ruimtebeslag te stimuleren en ondersteunen.

Pilootprojecten

Foto Geetbets parkeerbeleid _ dorpskern geetbets.jpg

G' Bets 2.0

De gemeente Geetbets voert een participatietraject ‘G’Bets 2.0.

docx bestandWebsamenvatting_Geetbets_Parkeerbeleid.docx (81 kB)