Informatie voor erkende technici centrale verwarming

Bijscholing

Een erkenning is geldig voor onbepaalde duur als u steeds tijdig de vijfjaarlijkse bijscholing volgt.

De uiterste datum voor het volgen van de volgende bijscholing staat op het certificaat van bekwaamheid of in onze  overzichtslijsten.

Als u de bijscholing niet tijdig volgt, vervalt de erkenning. De erkenning wordt opnieuw verleend wanneer u opnieuw de bijscholing volgt.

Omschakeling naar rijk gas

De erkende technici gasvormige brandstof  zijn in het kader van de omschakeling niet erkend maar wel ‘bevoegd’ technicus. Als ze de gedragscode of methodologie voor de omschakeling  op de website van gas.be volgen, zijn ze ingedekt voor wat betreft hun aansprakelijkheid .

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)