NO2 knelpuntanalyse

Om gemeenten te ondersteunen en een beter beeld te hebben van de potentiële knelpuntlocaties binnen bebouwde omgevingen voerde het Departement Omgeving een knelpuntanalyse uit o.b.v. gegevens die op Vlaams niveau beschikbaar zijn. Deze analyse werd uitgevoerd voor alle gemeenten in Vlaanderen, met uitzondering van de stad Antwerpen.

In totaal komen 144 gemeenten en steden naar voor waar de berekende NO2 concentratie voor 2010 hoger dan of gelijk is aan 40 µg/m3.  

De analyse kent wel een aantal beperkingen, zoals modelonzekerheden, het ontbreken van bepaalde gegevens, ... In realiteit kunnen dus meer of minder knelpunten voorkomen dan blijkt uit deze analyse. De bedoeling was echter om een eerste selectie te maken van locaties waar de NO2 norm vermoedelijk wordt overschreden. Om meer zekerheid te hebben over het al dan niet effectief voorkomen van overschrijdingen is een meer gedetailleerde analyse door de gemeenten zelf aangewezen.

image_large.jpg