NME-zine

Het NME-zine is een nieuwsbrief van de afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij van het Departement Omgeving

Deze nieuwsbrief informeert over evoluties in de natuur- en milieu-educatieve sector, stimuleert netwerkvorming binnen deze sector en maakt het brede publiek warm voor actuele milieuproblemen door vernieuwende educatieve acties, pakketten en publicaties.

Dit e-zine bereikt ruim 2000 abonnees uit het onderwijs, de NME-centra, de natuur- en milieu-verenigingen, de administraties, de provincies, de gemeenten, de landbouweducatie, het jeugdwerk en het sociaal-culturele volwassenenwerk.

NME-zine

Meer info en reserveren

Team educatie voor duurzame ontwikkeling