Niras - Belgoprocess

Toelichting

Locatie :

Dessel en Mol: ten Oosten van het Prinsenpark (de N118), ten Noorden van de Hooibeek, ten Zuiden van de kmo-zone Stenehei en ten Westen van de witzandexploitatie van SIBELCO.

Kosten :

+/- 200.000 € gespreid over 6 jaar.

Partners :

 • ANB
 • Lokale belanghebbenden verenigd in de partnerschappen STORA en MONA

Bedrijfstype :

Nucleaire zone die niet is aangesneden voor de bouw en de exploitatie van de oppervlaktebergingsinstallatie voor laag- en middelactief kortlevend afval

Oppervlakte :

+/- 100 ha

Uit te voeren en uitgevoerde maatregelen:

 • Heideherstel door stootbegrazing met schapen, plaggen en chopperen
 • Onderdrukken van pijpestro door hoeden met schapen
 • Dunningen om lichtinval op de bodem te verhogen en verdichting van begroeiing te genereren
 • Aanleg en onderhoud van ondiepe poelen in bestaande depressies in het reliëf
 • Verwijderen van exoten zoals de Amerikaanse eik en vogelkers en dit onderhouden
 • Aanplanten van inheemse soorten
 • Ringen van solitaire Amerikaanse eiken om zo dood hout te genereren
 • Aanleg van een boszoom
 • (Her)aanleg van een pad langs de Hooibeek om het recreatieve netwerk van het Prinsenpark te verbinden met dat van het communicatiecentrum TABLOO (in realisatiefase)
 • Plaatsing educatieve borden langsheen de recreatieve wandelroute

 

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)