Nikelaan N156

Waar: Netebekken 

Wat:

  • ontsluiting op primaire weg II niveau van verschillende bedrijventerreinen.
  • Verbinding tussen huidige weg ‘Langvoort’ (Laakdal) en op-en afrittencomplec E313 (Ham)
  • Doortrekken Kanaalweg (N156/Nikelaan): ter hoogte van Ham/Zwartenhoek verlengd tot aan op- en afrittencomplex 25 later bijkomend voorzien in 2015

Situering:

01_Nikelaan_N156.png

Doorlopen procedures:

  • Grotendeels uitgevoerd
  • Voor het bijkomend gedeelte: streefbeeld gemaakt
  • nv De Scheepvaart is bezig met aanleg van interne ontsluitingsweg met riolering en nutsleidingen voor ontsluiting perceel bedrijventerrein Ham-Zwartenhoek tussen Meerhoutstraat (N110) en Staatsbaan (N141)
  • Realisatie van het laatste deel voorzien tegen eind 2015  zodat interne ontsluitingsweg gelijktijdig met N156 kan in gebruik genomen worden