Nieuwsbrief Vlaams Actieplan 2015-2020 Reductie F-gassen

De nieuwsbrief reductie F-gassen verspreidt op een gecoördineerde en eenduidige manier informatie vanuit de Vlaamse overheid over het Vlaamse reductiebeleid rond de uitstoot van F-gassen voor de periode 2015-2020 en daarna. Via de nieuwsbrief wordt informatie of duiding gegeven over:

 • bestaande wettelijke verplichtingen/regelgeving rond het gebruik van F-gassen
 • ondersteuningsmechanismen (zowel Vlaams als Europees) voor milieuvriendelijke koeling
 • toekomstig Vlaams en/of Europees bijkomend beleid ter reductie van F-gassen
 • opleidingen rond het gebruik van milieuvriendelijke koelmiddelen
 • de voortgang van het actieplan F-gassen 2015-2020;
 • demonstratieprojecten inzake milieuvriendelijke koeling en verbeterde lekdichtheid van koelinstallaties (getuigenissen);
 • erkenning van koeltechnische bedrijven en koeltechnici;
 • de F-gasemissies in het Vlaamse Gewest: historische emissies en prognoses;
 • evenementen rond milieuvriendelijke koeling en verbeterde lekdichtheid van koelinstallaties
 • de resultaten van de milieu-inspectiecampagnes rond de uitbating van koelinstallaties.
 • maatregelen en initiatieven die de reductie van de uitstoot van F-gassen beogen en het gebruik van milieuvriendelijke koelmiddelen aanmoedigen.

De doelgroepen van deze nieuwsbrief zijn:

 • koeltechnische bedrijven
 • koeltechnici
 • exploitanten van koelinstallaties
 • studiebureaus/consultants werkzaam rond F-gassen en koeling
 • andere geïnteresseerden

De nieuwsbrief kadert binnen de acties van het Vlaams Actieplan Reductie Uitstoot F-gassen 2015-2020.

Inschrijven

Nieuwsbrief reductie F-gassen