Nieuwe regeling subsidie gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

  • 14 maart 2022

Op 11 maart 2022 keurde de Vlaamse Regering een wijziging goed van de subsidieregeling voor gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.  Daarmee wordt de regeling meer afgestemd op de doelstellingen van de bouwshift.  Plannen die leiden tot inname van open ruimte voor bebouwing en verharding zullen niet langer in aanmerking komen voor subsidie. Er wordt enkel nog financiële steun verleend voor plannen die open ruimte beschermen en voor plannen gericht op de kwaliteitsvolle inrichting van woongebied of de herinrichting van bestaande en grotendeels ontwikkelde bedrijventerreinen.  De wijziging moet nog in het Staatsblad gepubliceerd worden en treedt daarna in werking. 
 
Meer over de regeling subsidie gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen