Nieuwe projectsubsidie voor ontharding en groenblauwe inrichting, ook voor het onderwijs

Als antwoord op de klimaatverandering pakt de Vlaamse regering de problematiek van droogte en waterschaarste aan. Dit doet ze onder meer door geld vrij te maken om te ontharden en in de plaats ruimte te maken voor een veerkrachtige natuur met in het bijzonder aandacht voor water.

De subsidieoproep Groenblauwe parels richt zich naar (samenwerkingen tussen) vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties voor onderwijs, zorg, sport of jeugdbeweging, lokale overheden en POM’s.

De terreinen die binnen deze oproep kunnen worden onthard zijn publieke en private delen van terreinen van onderwijsinstellingen, jeugdbewegingen, zorginstellingen, woonwijken- en buurten en ook sport- en bedrijventerreinen die in het Vlaamse gewest liggen.

Een subsidieaanvraag bestaat uit minstens drie subprojecten die elk op een andere locatie liggen. Het Departement Omgeving kijkt vooral uit naar projecten die veel mensen betrekken en de waarde van ontharding en groenblauwe inrichting uitdragen.

Elk gesubsidieerd project kan rekenen op een financiële ondersteuning van 150.000 euro tot 245.000 euro.

Een project indienen kan tot maandag 8 augustus 2022 voor 12 uur ’s middags.

 

kinderen spelen in water