Nieuw of gewijzigd stooktoestel: keuring voor eerste gebruik

Vooraleer een nieuw of gewijzigd centraal verwarmingstoestel in gebruik genomen wordt, is een keuring verplicht.

Wat en waarom?

Een keuring omvat een uitgebreide controle van :

 • de goede plaatsing en afstelling van het stooktoestel
 • de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht
 • de goede plaatsing en werking van de rookgasafvoer
 • de veiligheidseisen van het stooklokaal

Voordelen:

 • veilige installatie
 • milieuvriendelijke en energie-efficiënte werking

Wanneer?

Altijd vóór het toestel in gebruik wordt genomen:

 • na de installatie van een nieuw toestel
 • na de vervanging van de brander of de ketel in een bestaand toestel
 • na de verbouwing van een bestaand toestel (bv. de aansluiting met de schouw werd gewijzigd)
 • nadat het toestel verplaatst werd

Door wie?

 • een door de Vlaamse overheid erkende technicus vloeibare of gasvormige brandstof
 • een geschoolde vakman voor toestellen op vaste brandstof

Verplicht?

Voor de eigenaar

Attest?

 • keuringsrapport
  • geeft aan of je cv-ketel in gebruik mag worden genomen
 • bestaat uit:
  • verslag van keuring
  • verbrandingsattest
 • bewaar je bij het toestel zolang het toestel ongewijzigd in gebruik is
 • kan je als huurder opvragen bij de eigenaar/verhuurder

Afgekeurd?

 • je mag het toestel niet in gebruik nemen
 • je moet de gebreken verhelpen.
 • je moet na de herstelling een nieuwe keuring laten uitvoeren.

Contacteer ons

Team Erkenningen
Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.