Netwerk lerarenopleiding

Thematisch lerend netwerk 'Integratie van duurzame ontwikkeling in de Lerarenopleiding'

Wat?

Netwerk voor en door docenten uit de lerarenopleiding en geïnteresseerden uit het werkveld.

Hoe?

Het lerend netwerk werkt aan de integratie van educatie voor duurzame ontwikkeling in de lerarenopleidingen. Het accent ligt daarbij op de integratie van EDO-competenties in de curricula, zoals beschreven in ‘EDO-competentieprofiel’.

Het lerend netwerk werkt hier op twee manieren aan:

  1. Kennis in het netwerk opbouwen door het uitwisselen van goede  praktijken op het vlak van didactisch materiaal en methodes.
  2. Verankering van educatie voor duurzame ontwikkeling in de lerarenopleiding via proefprojecten.

Doel

Het lerend netwerk wil zo bijdragen aan het vormen van leraren die zich vertrouwd en zeker genoeg voelen met duurzame ontwikkeling om het in hun eigen onderwijs vorm te geven.

Doe mee  

Mail naar ecocampus@lne.vlaanderen.be  als je op de hoogte wil blijven van  en deelnemen aan dit lerende netwerk.

Contacteer ons

Archief netwerk lerarenopleiding

Alle verslagen en presentaties van vorige sessies van het lerend netwerk.