Negen procent van Vlaanderen bestaat uit tuinen: Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaamse tuinsector engageren zich voor groenere en meer biodiverse tuinen

  • 13 november 2020

Vlaanderen bestaat voor negen procent uit tuinen. Dat is drie keer zoveel als de oppervlakte natuurgebieden in onze regio. Om onze Vlaamse tuinen zo groen en biodivers mogelijk in te richten, ondertekent Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir samen met de brede Vlaamse tuinsector de Green Deal Natuurlijke Tuinen. Meer dan 100 bedrijven en organisaties waaronder tuinarchitecten en -ontwerpers, tuinaannemers, groenvoorzieners en lokale besturen engageren zich. De Green Deal komt er op initiatief van Kenniscentrum tuin+ (Erasmushogeschool Brussel), de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten – Nederlandstalige kamer (BVTL), de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG), Groen Groeien, Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners (AVBS), het Proefcentrum voor de sierteelt (PCS) en Landelijke Gilden met ondersteuning van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.  

Grote oppervlakte tuinen

Met de Green Deal Natuurlijke tuinen onderzoekt de tuinsector hoe investeringen in natuurlijke tuinen op korte en lange termijn goed zijn voor de professional, de tuineigenaar en de omgeving. De Green Deal Natuurlijke tuinen zal vier jaar lopen en tegen 2024 via kennisuitwisseling en via resultaatgerichte acties zorgen voor natuurlijkere, klimaatbestendige en gezondere tuinen in Vlaanderen.  

“Vlaanderen telt twee miljoen privétuinen, samen goed voor negen procent van het Vlaamse grondgebied. Ter vergelijking: de natuurgebieden beslaan drie procent en de bossen elf procent. Tuinen kunnen dus een belangrijke rol spelen op het vlak van klimaat, waterschaarste, biodiversiteit en welzijn als ze op een natuurlijke manier ingericht en beheerd worden”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
“Met projecten zoals de Blue Deal, Vlaanderen breekt uit of het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering, werken we al langer aan projecten om Vlaanderen aan te passen aan de klimaatverandering, droogte, biodiversiteitsverlies en verstedelijking. Ik ben zeer verheugd dat de eerste Green Deal die ik als minister onderteken, nu ook het potentieel van onze tuinen aanboort”, aldus de minister.

Engagementen

De deelnemers aan de Green Deal Natuurlijke Tuinen hebben elk bepaald welke acties zij zullen ondernemen om de tuinen van hun klanten natuurlijker te maken. Zo zullen tuinarchitecten en tuinontwerpers planten kiezen in functie van de locatie en meer bomen in hun ontwerpen voorzien om te zorgen voor verkoeling. Tuinaannemers kunnen voor meer waterinfiltratie zorgen door de aanleg van wadi’s of poelen en de verharding te beperken. Via gepast tuinonderhoud zoals het lokaal composteren en een aangepast maaibeheer kunnen hoveniers zorgen voor een gezond en actief bodemleven. Groenvoorzieners engageren zich om streekeigen en natuurlijk gekweekte planten en bloemen te leveren. Lokale overheden en andere besturen dragen bij door het realiseren van voorbeeldtuinen en het informeren van hun inwoners. 

Achtste Green Deal

Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen milieu-, natuur- en ruimtedoelstellingen na te streven die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering. Het doel is om bedrijven en sectoren verder te vergroenen.

De Green Deal Natuurlijke tuinen is de achtste Green Deal in Vlaanderen. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit was de eerste en werd in het voorjaar van 2017 ondertekend. Daarna volgden de Green Deal Circulair Aankopen, Brouwers, Bedrijven en Biodiversiteit, Huishoudelijke Houtverwarming, Duurzame Stedelijke Logistiek en Circulair Bouwen.  
Meer info www.greendeals.be 

Green Deal Natuurlijke tuinen: www.omgeving.vlaanderen.be/green-deal-natuurlijke-tuinen

Overeenkomst Green Deal Natuurlijke tuinen

Initiatiefnemers 

Kenniscentrum tuin+ (Erasmushogeschool Brussel), de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten – Nederlandstalige kamer (BVTL), de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG), Groen Groeien, het Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners (AVBS), het Proefcentrum voor de sierteelt (PCS) en Landelijke Gilden
 

Experten 

David Bergen (boomdeskundigen, Treexpert), Alexandra Mannaert (bio-ingenieur, Inverde), Koen Himpe (erfgoedonderzoeker landschap, Agentschap Onroerend Erfgoed), Valerie Dewaelheyns (bio-ingenieur, Phd: The garden complex in Flanders), Leon Brabers (ecoloog, Biotoop), Paul Geerts (groenjournalist)

Deelnemers

Alken, ANN MUYLDERMANS TUINARCHITECTUUR, Antwerpse Regionale Landschappen, Anupana/Natuurkriebels, Arboretum Kalmthout evap, Bert Breugelmans, Biotoop Ecologische inrichting, Blenders vzw, Bonheiden, Bonneco, Bustani, Centrum Duurzaam Groen, Clement Karl, Commensalist, Copro, Corridor, De Mol nieuwe Landschapsarchitecten, Departement Omgeving, De Stadstuin, de weligen hof, De Zwarte Gracht, DeBeer & Devos Boomzorg, dries tuin en landschap, Ecoduct, Ecoflora, EcoGarden Design (Maxiline BV), Ecotuinontwerp, Elementstuin, Equota Tuinen, etheclo, Florarbo - Luc Bonte, GG Green, Good Planet Belgium, Green Building Company, Groen atelier, Groenlab, Groenling, Guerill, HESSELTEER, het vaste land, Hogeschool Gent, Hogeschool PXL, Horti Art, humus, IBIC, In Bloom, Inverde, Jeroen Devoghel, Jo.Han, Kris Schurmans, Kruisbessen 'Proef'tuin, Leen Gyselinck tuinontwerp, Lens Roses, Leuven2030, Ludela Design & fishing bv, M4 architecten en ingenieurs bv, Matexi, Natuurlijk, Natuurtuinen Deburggraeve, Overlant Landschapsarchitecten, Plant en Houtgoed, Provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Regionaal Landschap Dijleland, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Regionaal Landschap Westhoek, Stad Kortrijk, Stad Leuven, Stad Lommel, Studio K, The Green Community, Thomas Boudry Tuinverzorging, Treexpert, Tuinaanleg Lemoine, Tuinen Cobbaert, Tuinen Eddy Lambert, Tuinen in Beweging, Tuinjan, Tuinontwerp Lizzy Heylen, Tuinontwerpstudio Paul Janssen, Uantwerpen, VABI Roeselare, Van Sante rozenkwekerij, Vande Moortel, Vaste Planten Spruyt, VCB, Velt, Viva Concept, VLAM, West-Vlaamse Milieufederatie, Wetteren, Yoehee.

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be