Nautische toegankelijkheid haven Zeebrugge

Locatie Brugge, Knokke-Heist
Omschrijving Verbeteren van de nautische toegankelijkheid van de (achter)haven van Zeebrugge
Status Voorkeursbesluit
Procesnota pdf bestand2018-12-21 Procesnota versie 4 CP NSZ.pdf (754 kB)
Procesverantwoordelijke Vlaamse overheid, departement MOW
Initiatiefnemer Vlaamse overheid, departement MOW
Bevoegde overheid Vlaanderen
Project website http://www.nieuwesluiszeebrugge.be

Verkenningsfase

Startbeslissing

vrijdag 15 juli 2016

Onderzoeksfase

Begin raadpleging alternatievenonderzoeksnota

woensdag 5 oktober 2016

  • Bekendmaking alternatievenonderzoeksnota : Download
  • Volledige alternatievenonderzoeksnota : Download

Einde raadpleging alternatievenonderzoeksnota

zaterdag 5 november 2016

Beslissing richtlijnen MER

donderdag 11 mei 2017

Datum Synthesenota

woensdag 15 november 2017

Voorontwerp van voorkeursbesluit

vrijdag 2 maart 2018

  • Voorontwerp van voorkeursbesluit : Download

Begin openbaar onderzoek voorkeursbesluit

maandag 21 januari 2019

  • Ontwerp van voorkeursbesluit : Download
  • Onderzoeksrapporten: U vindt de onderzoeksrapporten op de projectwebsite.

Einde openbaar onderzoek voorkeursbesluit

vrijdag 22 maart 2019

Kwaliteitsbeoordeling effectenstudies

zondag 28 april 2019

  • Beslissing goedkeuring MER : Download

Definitieve vaststelling voorkeursbesluit

vrijdag 28 juni 2019

Publicatie voorkeursbesluit in Belgisch Staatsblad

dinsdag 1 oktober 2019

Inwerkingtreding voorkeursbesluit

vrijdag 11 oktober 2019

Uitwerkingsfase

Raadpleging projectonderzoeksnota

maandag 8 juni 2020

  • Volledige projectonderzoeksnota : Download

Einddatum raadpleging projectonderzoeksnota

vrijdag 10 juli 2020

Beslissing richtlijnen MER

dinsdag 10 november 2020