Natuursteen

Natuursteen is een ontginbare grondstof (bouwsteen) ontstaan door natuurlijke versteningsprocessen of diagenese. Het wordt gezocht omwille van zijn fysische en chemische duurzaamheid, zijn aantrekkelijkheid en zijn economische waarde. Alhoewel de Vlaamse ondergrond hoofdzakelijk gekarakteriseerd wordt door zachte, onverharde zand- en kleilagen, werden hierin door geologische processen af en toe onregelmatige versteningen of doorlopende steenbanken gevormd die als bouwsteen in aanmerking komen. Momenteel is er één actieve groeve waar een natuursteen, met name Balegemse steen, ontgonnen wordt.

Diestiaan ijzerzandsteen

Diestiaan ijzerzandsteen werd verwerkt in veel historische gebouwen in de streek van het Hageland. De zandsteen werd ontgonnen uit de geologische Diest Formatie die nabij de toppen van de Hagelandse heuvels lokaal verijzerd is tot harde zandsteenbanken.

Er zijn al lange tijd geen actieve ontginningen meer en de kennis over de locaties met ijzerzandsteen van goede kwaliteit is verloren gegaan. Daarom werd er een studie uitgevoerd om voor de Diestiaan ijzerzandsteen zowel de verspreiding als de geschiktheid als bouwsteen bij renovaties van historische monumenten na te gaan. Stalen van dit project worden opgeslagen in de Geotheek van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Ten gevolge hiervan wordt deze zandsteen nu selectief afgegraven bij belangrijke bouw- of infrastructuurprojecten voor gebruik als bouwsteen bij renovaties. Dit vereist samenwerking tussen VPO (Departement Omgeving), Departement MOW, Onroerend Erfgoed en private partners.

 

Recente onderzoeken

Contacteer ons

Team ondergrond en diepe ondergrond