Natuurlijke rijkdommen

Beleid, planning, monitoring en onderzoek rond fijn zand, bouwzand, kwartszand, klei en leem

Beleid en stand van zaken aangaande grind

Informatie over Vlaamse natuursteen

Informatie voor het identificeren van partijen uitgegraven bodem die rechtstreeks ingezet kunnen worden als alternatief voor primaire oppervlaktedelfstoffen

Educatieve website over delfstoffen en ontginningen in Vlaanderen