Natuureducatieve activiteiten digitaliseren

STAGEPLAATS

Digitaliseren van een aantal bestaande natuureducatieve activiteiten van De Vroente met apps zoals bijv. Izitravel.

Informatie over taakomschrijving, doelstellingen, verwachte resultaten

Leren kennen van de educatieve pakketten, uittesten van verschillende apps, digitaliseren van een deel van het educatieve aanbod

Aantal stageplaatsen

'1 student per opleiding (lerarenopleiding, toerisme, cultureel werk)

Locatie

De Vroente gelegen aan de rand van het Grenspark Kalmthoutse Heide in Kalmthout

Naam en contactgegevens van de stagementor

Saskia Mercelis - saskia.mercelis@vlaanderen.be -

Periode

Geen specifieke periode vereist.

Geschatte werkbelasting

Belasting kan afgestemd worden op het stageconcept van de lerarenopleiding.

Opleidingsniveau

Bachelor

Opleiding (gevolgde richting)

Lerarenopleiding voor digitalisering van educatief materiaal met het oog op scholen.
Toerisme voor digitalisering van educatief materiaal gericht op gezinsactiviteiten.
Cultureel werk voor digitalisering van educatief materiaal gericht op algemene vormingsactiviteiten.

Expertise (kennis, ervaring gelinkt aan thema van de thesis)

Enige ervaring met educatieve apps is wenselijk. Daarnaast is ook affiniteit met en interesse voor natuur en milieu een pluspunt.

Type rijbewijs gevraagd

Rijbewijs is niet noodzakelijk, want De Vroente is bereikbaar met het openbaar vervoer. De verbinding is echter niet zo gemakkelijk, dus een rijbewijs B is een pluspunt.

Vereiste talenkennis

Nederlands

Vervoer en verplaatsingen

Goedgekeurde verplaatsingen in kader van overleg of plaatsbezoeken worden vergoed.