Natuurbetrokkenheid bij jongeren in het secundair onderwijs

Natuurbetrokkenheid heeft diverse positieve effecten op jongeren: zowel op hun gezondheid en algemeen welbevinden, als op hun leerprestaties, schools welbevinden en burgerschapscompetenties. Literatuur toont ook aan dat leren in en over de natuur veel potentieel inhoudt om natuurbetrokkenheid bij jongeren te stimuleren. In die zin is aandacht voor natuurbetrokkenheid cruciaal voor een sterk natuur-, milieu- en zelfs gezondheidsbeleid.
In Vlaanderen zijn natuureducatieve praktijken in het lager onderwijs veelal ingeburgerd. In het secundair onderwijs blijkt dit echter een heikel punt: zowel bij jongeren zelf als in het brede onderwijslandschap (schoolorganisatie en -cultuur, de onderwijsnetten, het curriculum, de vorming van leraren…) zijn er drempels die het leren in, van en over de natuur bemoeilijken.
Deze drempels en hoe ze te overwinnen zijn de focus van de studieopdracht die Duurzaam Educatiepunt  uitbesteedde aan de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving en Edubron van de Universiteit van Antwerpen. Sofie Heyman, Toon Jansen, Wanda Sass voerden dit onderzoek uit. Professor dr. Jelle Boeve-de Pauw, Professor dr. Hans Keune, Professor dr. Nele Michels en Professor dr. Peter van Petegem waren de promotoren.

Rapport

pdf bestandRapport Natuurbetrokkenheid bij Jongeren op Secundaire Scholen_finaal2.pdf (1.33 MB)

Webinar

Deze studie werd door de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen voorgesteld op 24 november 2021.

Vervolg

Duurzaam Educatiepunt gaat samen met Agentschap Natuur en Bos aan de slag met deze resultaten. We zetten in samenwerking met een onderzoekspartner pilootprojecten op en volgen deze wetenschappelijk op. Geleerde lessen worden gesystematiseerd en gedeeld, zodat het aanbod in verband met natuurbetrokkenheid voor deze jongeren op scholen verbeterd kan worden.

Interesse om samen te werken? Neem contact met ons op.

Op de hoogte blijven?

Meer informatie bij:
Muriel Geldhof:
muriel.geldhof@vlaanderen.be  
Elke Vanwildemeersch:
elke.vanwildemeersch@vlaanderen.be

Bekijk ons aanbod in verband met het thema natuur

 

i.s.m.

Agentschap Natuur en Bos