Naar een leefbare woonkern, project vrachtverkeer

Locatie Rumst
Omschrijving Het weghalen van het vrachtverkeer uit de dorpskern door een nieuwe vrachtroute uit te bouwen tussen de bedrijventerreinen en het bestaande op- en afrittencomplex ‘Rumst’ van de E19.
Status Startbeslissing
Procesnota pdf bestandProcesnota_Rumst v.1 27102016.pdf (1.26 MB)
Procesverantwoordelijke POM Antwerpen
Initiatiefnemer Rumst
Bevoegde overheid Rumst
Project website http://www.rumst.be/project-vrachtverkeer-Rumst