Monitoring Realisatie

De voorliggende set van fiches heeft als doel door middel van kerndata een impressie te geven van de verschillende bedrijventerreinen die deel uitmaken van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), als ook de evolutie van deze terreinen in de afgelopen jaren.

Leeswijzer van deze fiches

Overzicht alle ENA-projecten: