Monitor Groene Economie

De Monitor Groene Economie van het Departement Omgeving brengt de duurzame transitie van de Vlaamse economie in kaart. De gebruikte indicatoren zijn gebaseerd op het Green Growth Monitoring Framework van de OESO en geven aan hoe onze economie vergroent.monitor groene economie indicatoren

Vlaanderen speelt op sommige vlakken duidelijk in op de opportuniteiten van een groene economie. Door de hoge industriële activiteit en de exportgerichtheid van onze economie, dienen zich ook grote uitdagingen aan.

Meten hoe productief we hulpbronnen gebruiken, is een goede maat voor de vergroening van onze economie. 

De sectorresultaten geven weer in welke mate de productiviteit voor de sectoren industrie, energie, landbouw, handel & diensten, huishoudens en transport verbetert. 

We bekijken in welke mate Vlaanderen inzet op vergroening van de economie door innovatie, investeringen en beleid.