Monetarisering

Het Departement Omgeving heeft de mogelijkheden verkend om financiële overwegingen beter en doelgericht in te zetten in de ontwikkeling van het omgevingsbeleid.

Monetarisering

Een betere omgeving brengt op

Laat je budget maximaal renderen voor de maatschappij

Monetarisering

Inspiratienota

Hoe meer informatie, hoe beter de beslissingen die daaruit volgen. Niet enkel vastgoed, infrastructuur, mobiliteit,… worden gemonetariseerd, maar ook de effecten van beleid op bijvoorbeeld onze gezondheid  of levenskwaliteit. Zo kunnen de kosten en baten doorwerken in het omgevingsbeleid.

Monetarisering

Eindrapport

Alle bevindingen uit de inspiratienota zijn gebaseerd op technische achtergrondinformatie die u kan terugvinden in een eindrapport. Graag meer info hierover? Stuur een mailtje naar bjo.omgeving@vlaanderen.be

Expertenadviezen

Ook specialisten buiten het Departement Omgeving werkten mee aan deze verkenning. Hieronder vind je hun inzichten gebundeld per thema.

Monetariseren van omgevingsdenken - case 1

Monetariseren van omgevingsdenken - case 2

Andere / Lees verder