Mogelijkheden zorgwonen worden uitgebreid vanaf 16 augustus

  • 18 juni 2021

Op 18 juni 2021 kwam het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat betreft zorgwonen tot stand. 
De wijziging verruimt de mogelijkheden om een zorgwoning te melden.  
 
Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. 

Vanaf 16 augustus 2021 (inwerkingtreding van het decreet) zal naast inpandige zorgwoningen voortaan ook de creatie van een zorgwoning in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw of in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in de nabijheid van de hoofdwoning onder bepaalde voorwaarden meldingsplichtig zijn. Wanneer de zorgwoning aan deze voorwaarden voldoet, is de creatie ervan altijd meldingsplichtig, ongeacht of er al dan niet vergunningsplichtige handelingen gebeuren.  
 
Tot en met 15 augustus 2021 blijft de huidige regelgeving nog van kracht en is enkel het in een bestaande woning zorgwonen meldingsplichtig. 
 
Lees hier het wijzigingsdecreet . 

Lees hier het bijhorend besluit van de Vlaamse Regering

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)