Mogelijke maatregelen voor gemeentes

Er zijn heel wat maatregelen die een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit en/of het geluidsniveau. Vooral op knelpuntlocaties is het aangewezen om maatregelen te nemen die de blootstelling aan luchtverontreiniging en/of geluidshinder door verkeer reduceren.

Lees zeker ook:

Hieronder vinnd je een opsomming van een aantal mogelijke maatregelen. Bij een aantal maatregelen leidt een link je rechtstreeks naar relevante websites of brochures. Bij elke categorie van maatregelen vind je onderaan telkens een projectfiche waarin één maatregel of een combinatie van maatregelen concreter werd(en) uitgewerkt.

Autoverkeer ontraden en alternatieven stimuleren

 • een aangepaste ruimtelijke planning -
  zie ook: Brochure: duurzame ruimtelijke planning (5.16 MB)
 • de autoluwe binnenstad
 • de aanpak van doorgaand verkeer
 • een aangepast parkeerbeleid
 • het fietsgebruik stimuleren
 • het openbaar vervoer stimuleren
 • autodelen
 • e-government

doc bestandProjectfiche autoluwe gemeente (1.41 MB)

Het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen stimuleren

Projectfiche milieuvriendelijke voertuigen (276 kB)

Groene logistiek

 • doorgaand vrachtverkeer aanpakken
 • duurzame stedelijke distributie
 • milieuvriendelijke alternatieven stimuleren
 • de roadmap groene logistiek
 • gratis ondersteuning door logistieke consulenten
 • emissietools gebruiken

doc bestandProjectfiche: het bundelen van goederenstromen en privilege aanpak voor milieuvriendelijke vrachtwagens (262 kB)

De snelheid en ritdynamiek optimaliseren

doc bestandProjectfiche optimalisatie snelheid en ritdynamiek (274 kB)

De blootstelling verminderen

doc bestandProjectfiche aangepaste herinrichting (281 kB)