Is modelvliegen toegelaten in gebieden met een open ruimtebestemming?

In Vlaanderen zijn een 70-tal modelvliegclubs aangesloten bij de Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzw (VML). Om hun sport te kunnen beoefenen, hebben deze clubs een modelluchtvaartterrein nodig. Een dergelijk terrein moet goedgekeurd worden door het Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV). Bij deze erkenning wordt er o.a. rekening gehouden met de afstanden ten opzichte van woningen, zendmasten, wegen…

Modelvliegen is een recreatieve activiteit. Door o.a. de verschillende afstandsregels van het DGLV is het geen evidentie om terreinen te vinden in recreatiegebieden, omdat deze  vaak in de omgeving van bebouwd weefsel liggen.

Uit onderzoek uit 2016 van Sport Vlaanderen i.s.m. de VML bleek dat 73% van de modelluchtvaartterreinen in Vlaanderen gelegen zijn in agrarisch gebied. Sport Vlaanderen heeft de laatste jaren ook al verschillende vragen gekregen van modelvliegclubs over deze stedenbouwkundige problematiek.

Het Departement Omgeving heeft daarom een overzicht gemaakt van de juridische mogelijkheden voor het modelvliegen in gebieden met een “open ruimtebestemming” (agrarisch gebied, natuurgebied, bosgebied).

Verder vindt u hieronder ook een algemeen antwoord op de vraag of drones zijn toegelaten in agrarisch gebied.

Download het document:

pdf bestandIs modelvliegen toegelaten in een open ruimtebestemming.pdf (234 kB)

pdf bestandZijn drones toegelaten in agrarisch gebied.pdf (106 kB)

Vragen?

 

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.